• Српски
 • English
-A +A
 

Withdrawn Accreditations

The list of withdrawn accreditations in the last 12 months:

 

09.09.2016

 •  SIMPE d.o.o. Beograd, Laboratorija SIMPE, Beograd-Grocka, Dušana Petrovića Šaneta 60 (01-120)

21.09.2016

 • Elektrotehnički fakultet  Univerziteta u Beogradu, Katedra za telekomunikacije, Laboratorija za radio-komunikacije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73 (01-346)
 • Dräger Tehnika doo, Beograd, Danijelova 12-16 (06-134)

23.09.2016. godine

 • Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, Kneza Višeslava 1 (04-013)

28.09.2016

 • ZASTAVA – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o., Profitni centar zaštite na radu i zaštita životne sredine, Kragujevac, Kosovska 4 (01-401)

30.09.2016

 • METALFER STEEL MILL DOO Sremska Mitrovica, Sektor kontrole kvaliteta, Metalurška laboratorija, Sremska Mitrovica, Rumski put 27 - at the CAB own request

26.10.2016

 • Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Institut, Laboratorija za ispitivanje zaštitne elektroizolacione opreme za rad u elektroenergetskim postrojenjima, Novi Sad, Školska 1 (01-319) - at the CAB own request

16.11.2016

 • PROFESSIONAL CONTROL GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Đorđa Stanojevića 11đ (07-001) - at the CAB own request

22.11.2016

 • Privredno društvo prehrambene industrije, Žitomlin d.o.o. Beograd, Služba laboratorije, Beograd,  Dunavski Kej 46 (01-125) - at the CAB own request

23.11.2016

 • Laboratorija SIRMIUM-SEME DOO, Sremska Mitrovica, Kralja Petra I 5-7 (01-190)

28.11.2016

 • PROFESSIONAL CONTROL GROUP DOO BEOGRAD, Beograd, Đorđa Stanojevića 11 đ (06-160) - at the CAB own request

09.12.2016

 • VAR D.O.O. TAVNIK, Služba za kontrolisanje, Tavnik bb, Lađevci - Kraljevo (06-045)
 • Industrija mašina i komponenata „14 oktobar“ A.D. Kruševac, Sistem upravljanja kvalitetom, Laboratorija za ispitivanje, Jasički put br.2, Kruševac (01-345)

15.03.2017

 • ACERTA QMS CERTIFICATION SERVICES DOO BEOGRAD, Beograd - Novi Beograd, Omladinskih brigada 132 (08-015) - at the CAB own request

17.03.2017

 • ENGAGE CERTIFICATION CENTER DOO, Beograd, Makedonska 26 (08-016/1 и 08-016/2) - at the CAB own request