Обрасци

српски

Контролна листа 17025 за оцењивање лабораторија за испитивање/еталонирање према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 од 01.08.2018.

КОНТРОЛНА ЛИСТА за оцењивање лабораторија за испитивање/ еталонирање према SRPS ISO/IEC 17025:2017 - издање/измена: 5/0  од 01.08.2018.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Package icon ats_pr12_o10a_kontrolna_lista_17025_2017_5-0_01_08_2018.zip56.52 KB

Контролна листа 17025 оцењивање у сврху преласка на ново издање стандарда 21.05.2018.

КОНТРОЛНА ЛИСТА за оцењивање лабораторија за испитивање/ еталонирање у сврху преласка на SRPS ISO/IEC 17025:2017 - издање/измена: 1/0  од 21.05.2018.

Download kategorije: 

Пријава за акредитацију АТС-ПР11-О01

Пријава за акредитацију АТС-ПР11-О01 - издање/измена: 4/2 - од 01.08.2018.

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Package icon prijava_za_akreditaciju_at-pr11-o01_4_2_01_08_2018_s.zip522.92 KB

АТС-ПР11-О01_Д.1.1А Додатак Д.1.1А Пријаве за акредитацију за потребе именовања

АТС-ПР11-О01_Д.1.1.А  Додатак Д.1.1 А Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације за потребе именовања

Download kategorije: 

Pages