Промена документације

српски

Обавештење за ТОУ у вези измене правила АТС-а

Обавештење за ТОУ у вези измене правила АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017.

Обавештење за сертификациона тела која сертификују системе менаџмента

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

Нови документ АТС-а за сертификацију производа у области органске производње

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП26, Критеријуми за акредитацију и смернице за оцењивања сертификационих тела за сертификацију производа у области органске производње

Интерна контрола вага између два еталонирања АТС-УП32

Интерна контрола вага између два еталонирања АТС-УП32

У претходном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) је формирало Радну групу која је израдила документ АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара код вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања. Овај документ описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем.

Pages