Контакти запослених

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ
1. проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора (011)3130373 aco.janicijevic@ats.rs
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
2. Јасна Стојановић, заменик директора (011)3148680 jasna.stojanovic@ats.rs
3. мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за развој и квалитет (011)3130373 natalija.jovicic_zaric@ats.rs
4. Љиљана Маркићевић, помоћник директора за одлучивање о акредитацији (011)3130373 ljiljana.markicevic@ats.rs
5. мр Милица Јовчић, помоћник директора за процес акредитације (011)3138680

milica.jovcic@ats.rs

6. Радивоје Николичић, помоћник директора за сарадњу са државним органима (011)3138680 radivoje.nikolicic@ats.rs
7. Ана Живановић, пословни секретар за послове кабинета (011)3130373 ana.zivanovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЛАБОРАТОРИЈА
8. Јелена Стојановић, руководилац Одељења за акредитацију лабораторија (011)3130372 jelena.stojanovic@ats.rs
9. Александра Николић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.nikolic@ats.rs
10. Александра Китанић, виши организатор предмета акредитације (011)3130371 aleksandra.kitanic@ats.rs
11. Бранка Ракоњац, виши организатор предмета акредитације (011)3130376 branka.rakonjac@ats.rs
12. др Љубинка Глигић, виши организатор предмета акредитације (011)3130960 ljubinka.gligic@ats.rs
13. Сања Здравковић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 sanja.zdravkovic@ats.rs
14. Андреа Фратрић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130960 andrea.fratric@ats.rs
15. Слађана Чумић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 sladjana.cumic@ats.rs
16. др Жељка Ђурђевић, водећи организатор предмета акредитације   zeljka.djurdjevic@ats.rs
17. Зорица Старчевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130371 zorica.starcevic@ats.rs
18. Иван Дуганџић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130376 ivan.dugandzic@ats.rs
19. Јелена Костић Благојевић, организатор предмета акредитације (011)3130960 jelena.kostic_blagojevic@ats.rs
20. Ивана Симић, организатор предмета акредитације (011)3130376 ivana.simic@ats.rs
21. др Жељка Кесић, организатор предмета акредитације (011)3130376 zeljka.kesic@ats.rs 
22 Неда Величковић, администратор предмета акредитације (011)3130959 neda.velickovic@ats.rs
23. Љиљана Јарић, сарадник за административно-техничке послове акредитације  (011)3130373 ljiljana.jaric@ats.rs 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И СЕРТИФИКАЦИОНИХ ТЕЛА
24. Никола Костић, руководилац одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела (011)3130961 nikola.kostic@ats.rs
25. Јована Јовановић, виши организатор предмета акредитације (011)3117177 jovana.jovanovic@ats.rs
26. Иван Гагић, виши организатор предмета акредитације (011)3130959 ivan.gagic@ats.rs
27. Александар Драгићевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130961 aleksandar.dragicevic@ats.rs
28. др Срђан Булатовић, водећи организатор предмета акредитације (011)3137177 srdjan.bulatovic@ats.rs
29. др Бранислав Вулевић, водећи организатор предмета акредитације (011)3137177 branislav.vulevic@ats.rs
30. Вера Томић, водећи организатор предмета акредитације (011)3130372 vera.tomic@ats.rs
31. Лука Милошевић, организатор предмета акредитације (011)3130372 luka.milosevic@ats.rs  
32. Марија Павић, организатор предмета акредитације   marija.basic@ats.rs 
33. Биљана Вукашиновић Васиљевић, администратор предмета акредитације (011)3130959 biljana.vukasinovic@ats.rs
34. Јелена Савковић, сарадник за административно-техничке послове акредитације (011)3130375 jelena.savkovic@ats.rs
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ , ФИНАНСИЈСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
35. Јован Симић, руководилац одељења за опште, финансијске и правне послове (011)3130375 jovan.simic@ats.rs
36. Ненад Цветковић, виши правно-кадровски аналитичар (011)3130378 nenad.cvetkovic@ats.rs
37. Радомир Лекић, финансијско-рачуноводствени аналитичар (011)3130375 radomir.lekic@ats.rs
38.

Ненад Станић, програмер-инжењер

(011)3130961 nenad.stanic@ats.rs
39. Симо Томић, правно-кадровски аналитичар (011)3130378 simo.tomic@ats.rs
40. Слободанка Стевановић, пословни секретар за правне послове (011)3130378 slobodanka.stevanovic@ats.rs
41. Сандра Арсеновић, пословни секретар (011)3130375 sandra.arsenovic@ats.rs
42. Јелица Брауновић, пословни секретар (011)3130373 jelica.braunovic@ats.rs
43. Лидија Мијовић, пословни секретар (011)3130375

mijovic.lidija@ats.rs