Презентације

српски

Учешће АТС-а на Европској недељи квалитета - ENK 2018 у Новом Саду

Презентација Ивана Гагића, АТС "Преласци на нова издања стандарда у духу захтева ЕА/IAF докумената" на Европској недељи квалитета ЈУСК ЕНК 2018

Download kategorije: 

Нови трендови и регулативе у области органске производње Никола Костић

НОВИ ТРЕНДОВИ И РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ, Презентација Николе Костића, руководиоца одељења за акредитацију контролних и сертификационих тела, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018

Download kategorije: 

Додатаквеличина
File 5-jusk_-_ats_organska_kon.pptx954.14 KB

Размишљање засновано на ризику– изазов за лабораторије и акредитациона тела Милица Јовчић

РАЗМИШЉАЊЕ ЗАСНОВАНО НА РИЗИКУ– ИЗАЗОВ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ И АКРЕДИТАЦИОНА ТЕЛА, Презентација Милице Јовчић,  помоћник директора за за процес акредитације, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

Download kategorije: 

Додатаквеличина
File 4-jusk_jun_2018_rizik.pptx941.25 KB

Коришћење акредитације у областима регулисаним законима и прописима Радивоје Николичић

КОРИШЋЕЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИМА РЕГУЛИСАНИМ ЗАКОНИМА И ПРОПИСИМА, Презентација Радивоја Николичића,  помоћник директора за сарадњу са државним органима, на 10. специјалној конференција – Национални систем акредитације која је одржана 07.06.2018. године на Машинском факултету у Београду, у оквиру  15-те Међународне конвенције о квалитету - UASQ 2018 

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Office presentation icon 3-akreditacija_u_propisima_icq_2018.ppt207.5 KB

Pages