Смернице/Контролна тела

српски

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе АТС-УП22

Смерницe за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености АТС-УП22 - издање/измена: 1/1 - усвојена у јулу 2013. године

Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05

Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05 - издање/измена: 2/3 - од 28.12.2018.