Смернице/Сертификација особа

српски

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа АТС-УП18

Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију особа АТС-УП18 - издање/измена: 1/2 - од 07.09.2017.