Укинуте и суспендоване акредитације

Суспензија акредитације подразумева процес привременог поништења акредитације, у потпуности или за део обима акредитације. Суспензија може бити на сопствени захтев или принудна. Суспензија на сопствени захтев подразумева да сâмо акредитовано тело за оцењивање усаглашености затражи од АТС-а да суспендује део или укупан обим акредитације, док принудна суспензија подразумева да АТС донесе одлуку о суспензији која произилази из резултата надзорних активности, извештаја о оцењивању, непоштовања уговорних обавеза или на основу предлога Комисије за акредитацију. Обе врсте суспензије могу да трају најдуже 6 месеци.

Укидање акредитације подразумева процес поништења акредитације у потпуности. АТС доноси одлуку о укидању акредитације која произилази из истих извора као и код принудне суспензије.

У овом одељку можете пронаћи ажурирану листу суспендованих и укинутих акредитација.