Брошуре АТС-а

У сврху промоције националног система акредитације и рада акредитованих тела за оцењивање усаглашености Акредитационо тело Србије је издало следеће брошуре како би се различити корисници упознали са акредитацијом и предностима које она пружа, почев од законодаваца (надлежних министарстава), потенцијалних лабораторија које би се акредитовале, будућих клијената већ акредитованих лабораторија, сертификационих и контролних тела, индустрије и других заинтересованих страна у области акредитације:

Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености?
 
Које предности лабораторије стичу када се акредитују?

 

Зашто користити услуге акредитоване лабораторије?

 

Зашто користити услуге акредитованих сертификационих тела?

 

Зашто користити услуге акредитованих контролних тела?

 

Да ли користите услуге сертификације, испитивања, еталонирања или контролисања?
 
Које су користи од потписаног EA MLA споразума о признавању акредитације? Заједно до квалитета

      Како акредитација помаже законодавцима