Кампање

Пројекат ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“

Представници Министарства економије и регионалоног развоја (сада Министарства финансија и привреде, односно Министарства привреде), Привредне коморе Србије и конзорцијума AFNOR (Association Francaise de Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings) и Универзитет у Љубљани потписали су 3. јуна 2010. godine у Привредној комори Србије Меморандум о разумевању и реализацији пројекта ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“.

Циљ овог пројекта је био да обезбеди техничку помоћ кључним институцијама и телима у области стандардизације, акредитације, метрологије и телима за оцењивање усаглашености у Републици Србији. Пројекат је финансирала Европска комисија и спроводио се до новембра 2010. године и то у две фазе у регионалним коморама широм Србије. Организовано је 40 семинара о стандардизацији и акредитацији (15 једнодневних семинара о стандардизацији и 25 дводневних семинара о акредитацији). Упоредо са кампањама о јачању свести у оквиру пројекта спроводиле су се и активности на идентификацији и примени одговарајућих међулабораторијских поређења и шема оцењивања оспособљености, као и обуке запослених у АТС-у.

Семинари су одржани у: Шапцу и Панчеву, од 9. до 12. марта – Систем менаџмента заштите животне средине (захтеви стандарда ISO 14001); Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта – Системи менаџмента безбедношћу хране (захтеви стандарда ISO 22000); Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла – Системи менаџмента заштите здравља и безбедности на раду (захтеви стандарда OHSAS 18001); Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла – Системи менаџмента квалитетом (захтеви стандарда ISO 9001); Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја – Технички захтеви за моторна возила; Новом Саду и Нишу, од 25. до 28. маја -  Захтеви прописа о електромагнетској компатибилности; Краљеву 1. и 2. јуна – Захтеви прописа о безбедности машина; Суботица и Ниш од 15. до 18. јуна – Захтеви прописа о електричној нисконапонској опреми; Краљеву и Суботици, од 21. и 24. септембра – Судови под притиском; Београду и Новом Саду, од 5. до 8.октобра – Еталонирање; Београду и Новом Саду, од 9. до 12. новембра – Лифтови; Београду, од 16. до 19. новембра – Писање техничких прописа.

Завршна конференција пројекта одржана је 17. децембра 2010. године у просторијама Привредне коморе Србије. Предавачи на семинарима испред АТС-а су били: Љубица Живанић, мр Милица Јовчић, Биљана Томић, др Братислав Милошевић и мр Наталија Јовичић Зарић.