Престанак акредитације

ПРЕСТАНАК АКРЕДИТАЦИЈЕ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД АКРЕДИТАЦИЈЕ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може одустати од додељене акредитације из било којих разлога и у писаној форми затражити од АТС-а укидање акредитације у било ком тренутку.

УКИДАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

АТС може укинути додељену акредитацију на основу резултата надзорних активности, непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога Комисије за акредитацију. Посебно, АТС ће покренути процес укидања акредитације уколико током надзорних активности дође до сазнања да тело за оцењивање усаглашености са намером даје неистините информације о својој акредитацији, односно злоупотребљава акредитацију или својевољно крши правила акредитације. Након укидања акредитације, тело за оцењивање усаглашености мора одмах да АТС-у врати додељени Сертификат о акредитацији и Обим акредитације и обавеже се писаном изјавом да ће предузети све мере да после укидања акредитације не користи даље симбол акредитације или комбиноване знакове или да се текстуално више не позива на акредитацију нити на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о укидању акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености, коме је укинута акредитација, може поднети нову пријаву за акредитацију.