Публикације

Министарство финансија и привреде, МФП, (садашње Министарство привреде, МП) издало је сет приручника из области инфраструктуре квалитета и техничког законодавства који ће бити од велике помоћи привредницима и другим заинтересованим странама које у пракси примењују законе и техничке прописе. Такође је објављена и Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 у којој су дефинисани приоритети развоја за наредни период у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету.

Овде можете преузети документа у .pdf формату.

Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији Приручник за примену
Правилника о електромагнетној компатибилности
Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова
Приручник за примену Правилника о безбедности машина Приручник за примену
Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми
Кратак водич за примену ATEX правилника Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 Нови пакет мера за унапређење трговине производима

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио je две публикације на српском језику уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру програма за развој приватног сектора у Србији – ACCESS.

Публикација „Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености” даје преглед свих аспеката оцењивања усаглашености и намењена је пословним руководиоцима, законодавцима, као и представницима потрошача.

Један од главних начина, на који се стандарди користе као подршка владиним мерама, је позивање на међународне стандарде у техничким прописима што је и представљено у публикацији „Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици". То значи да државна управа може да користи ISO и IEC међународне стандарде на различите начине чиме се остварују значајне уштеде у новцу и времену.

 
„Изградња поверења - Комплет алата за оцењивање усаглашености” Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици