Традиционални годишњи семинар у Сава центру

Традиционални годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености одржава се у месецу јануару.

У раду семинара учествују представници ресорних министарстава, експерти АТС-а, као и експерти са пројеката и други предавачи и стручњаци из области оцењивања усаглашености и акредитације, када се анализирају теме, које су у том тренутку актуелне, или када постоји захтев заинтересованих страна да се одређена тема представи на овом скупу.

Представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача се редовно одазивају позиву и присуствују семинару у великом броју (преко 500 присутних). Скупу такође присуствују и представници акредитационих тела из окружења.

Годишњи семинар у Сава центру је прилика да се представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености упознају са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима министарстава који су усаглашени са европском регулативом.