Укинуте акредитације

Листа укинутих акредитација у последњих 12 месеци:

27.04.2018. године

 • РЕМОНТНИ ЦЕНТАР ДОО Ужице, Лабораторија за испитивање дозе јонизујућег зрачења, Ужице, Радничка 11, акредитациони број: 01-434

16.04.2018. године

 • VAGA LEGAL DOO Београд, Табановачка 5, акредитациони број: 06-060

12.04.2018. године

 • ВАТРООПРЕМА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање, Београд, Мис Ирбијеве 56, акредитациони број: 01-347

12.04.2018. године

 • ВАТРООПРЕМА ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за испитивање, Београд, Мис Ирбијеве 56, акредитациони број: 01-384

02.04.2018. године

 • ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БЕОГРАД ДОО БЕОГРАД, Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском, Београд, Дескашева 7, акредитациони број: 01-092

21.03.2018. године

 • ЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР, Технички сектор, Лабораторија за контролисање водомера, Зајечар, Булевар др Зорана Ђинђића 5, акредитациони број: 06-140

21.03.2018. године

 • Јавно комунално предузеће „ПУТ“ Нови Сад, Служба лабораторија, Нови Сад, Руменачка 150а, акредитациони број: 01-243

12.03.2018. године

 • Институт за нуклеарне науке „Винча“, Центар за моторе и возила, Београд, Михајла Петровића Аласа 12-14, акредитациони број: 01-375

01.02.2018. године

 • S.T.O.N.S. PLUS DOO NOVI SAD, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 58, акредитациони број: 07-005

05.01.2018. године

 • ENERGO CONSULTING POWER Нови Сад, Футошки пут 35, Нови Сад, акредитациони број: 06-169

13.12.2017. године

 • “AQUALAB plus“ д.о.о., Лабораторија за биохемијска и хематолошка испитивања, Београд-Земун, Угриновачка 101, акредитациони број 03-010

15.11.2017. године

 • Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Сертификационо тело РТС ,,Развој и сертификација" Београд, Таковска 10, акредитациони број 04-008