Видео клиповиСваке године на заједничким годишњим скупштинама Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) бира се тема Међународног дана акредитације након чега се израђује промотивни филм са преводом на локалне језике и исти се објављује на интернет презентацијама ове две међународне организације за акредитацију.